Base description which applies to whole site

2.3 Beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 (bedragen x € 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

76.987

98.022

135.651

‒ 9.327

126.324

Waarvan garantieverplichtingen

     

Uitgaven

93.317

112.610

117.345

‒ 18.630

98.715

14.01 Netwerk

76.797

96.090

99.298

‒ 19.349

79.949

14.01.01 Opdrachten

24.301

26.949

34.139

‒ 9.639

24.500

- Beter Benutten

7.402

11.052

13.051

‒ 417

12.634

- Overige Opdrachten

16.899

15.897

21.088

‒ 9.222

11.866

- Klimaatakkoord

     

14.01.02 Subsidies

42.816

39.604

15.727

2.021

17.748

- Subsidie Duurzame Mobiliteit

42.166

38.854

14.297

1.685

15.982

- Overige Subsidies

650

750

1.430

336

1.766

14.01.03 Bijdragen aan agentschappen

9.680

14.135

18.946

95

19.041

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.558

7.680

11.025

0

11.025

- Waarvan bijdrage aan agentschap Nea

2.122

3.122

3.593

110

3.703

- Waarvan bijdrage aan agentschap RVO

0

3.333

4.328

‒ 15

4.313

14.01.04 Bijdragen aan medeoverheden

0

15.202

30.286

‒ 11.826

18.460

- Waarvan bijdrage aan medeoverheden

0

0

15.000

‒ 11.825

3.175

- Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland

0

15.202

15.286

‒ 1

15.285

14.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties

0

200

200

0

200

14.02 Veiligheid

16.520

16.520

18.047

719

18.766

14.02.01 Opdrachten

6.606

6.534

5.210

‒ 29

5.181

14.02.02 Subsidies

8.370

8.370

8.370

775

9.145

- Waarvan bijdrage aan VVN

3.736

3.736

3.736

113

3.849

- Waarvan bijdrage aan SWOV

3.869

3.869

3.869

317

4.186

- Waarvan bijdrage aan overige subsidies

765

765

765

345

1.110

14.02.03 Bijdragen aan agentschappen

597

669

669

0

669

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

597

669

669

0

669

14.02.05 Bijdragen aan internationale organisaties

30

30

30

0

30

14.02.06 Bijdragen aan ZBO's/RWT's

917

917

3.768

‒ 27

3.741

- Waarvan bijdrage aan CBR

917

917

2.277

119

2.396

- Waarvan bijdrage aan RDW

0

0

1.491

‒ 146

1.345

Ontvangsten

 

6.782

7.004

5.862

‒ 1.821

4.041

Verplichtingen

De lagere verplichtingen (€ 9,3 miljoen) worden met name veroorzaakt doordat de middelen uit het Klimaatakkoord (€ 15 miljoen) voor Laadinfra nog niet in 2019 verplicht zijn. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor de periode 2019 t/m 2021, binnen deze periode worden de middelen ook verplicht.

Uitgaven

14.01 Netwerk

14.01.01 OpdrachtenDe lagere uitgaven op dit artikelonderdeel (€ 9,6 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door een budgetoverheveling (- € 3,9 miljoen) naar 14.01.04 bijdragen aan medeoverheden in verband met het verstrekken van de specifieke uitkering voor Slimme Laadpleinen. Daarnaast is ook sprake van uitblijvende facturering en vertraging in opdrachten voor Duurzame Mobiliteit (- € 3,1 miljoen).

14.01.02 SubsidiesDe hogere subsidieuitgaven (€ 2,0 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door hogere betalingen in het kader van de Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties (DKTI) regeling.

14.01.04 Bijdragen aan medeoverhedenDe lagere uitgaven (€ 11,8 miljoen) worden met name veroorzaakt doordat de verkregen middelen uit het Klimaatakkoord (€ 15 miljoen) voor Laadinfra nog niet besteed zijn, zie toelichting op lagere verplichtingen.

Licence