Base description which applies to whole site

3.6 Beleidsartikel 8. Internationaal beleid

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 8 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000
 

Ontwerpbe-groting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties en amende-menten en ISB (2)

Vastge-stelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2020 (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

12.810

 

12.810

159

12.969

136

133

133

134

Totale uitgaven

12.830

0

12.830

159

12.989

136

133

133

134

waarvan juridisch verplicht (%)

95,9%

   

95,9%

    
           

Subsidies (regelingen)

241

0

241

10

251

10

10

10

10

Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur HGIS

116

 

116

10

126

10

10

10

10

Overige Incidentele subsidies

125

 

125

 

125

    

Opdrachten

207

0

207

0

207

0

0

0

0

Beleidsonderzoek en benchmarking

100

 

100

 

100

    

Incidentele Internationale activiteiten

107

 

107

 

107

    

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

11.861

0

11.861

159

12.020

136

133

133

134

Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)

803

 

803

 

803

2

3

3

2

Stichting Nuffic

3.826

 

3.826

78

3.904

77

75

75

76

Nederlandse Taalunie

2.861

 

2.861

‒ 11

2.850

24

23

23

23

Europa College Brugge

30

 

30

 

30

    

Unesco

20

 

20

 

20

    

OESO CERI

82

 

82

4

86

4

4

4

4

Fulbright Center

368

 

368

 

368

    

DCICC

  

0

 

0

1

1

1

1

Stichting Ons Erfdeel

185

 

185

 

185

    

Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training

3.066

 

3.066

88

3.154

28

27

27

28

EU-programma's en activiteiten

20

 

20

 

20

    

Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)

600

 

600

 

600

    

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

521

0

521

‒ 10

511

‒ 10

‒ 10

‒ 10

‒ 10

Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa)

521

 

521

‒ 10

511

‒ 10

‒ 10

‒ 10

‒ 10

Ontvangsten

99

0

99

0

99

    

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2020" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2020» weergegeven.

Licence