Base description which applies to whole site

3.6 Beleidsartikel 8. Internationaal beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 8 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

12.810

12.969

0

8.568

21.537

       

Uitgaven

12.830

12.989

0

‒ 86

12.903

waarvan juridisch verplicht

95,9%

    
       

Subsidies (regelingen)

241

251

0

0

251

Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur HGIS

116

126

 

8

134

Overige Incidentele subsidies

125

125

 

‒ 8

117

Opdrachten

207

207

0

‒ 66

141

Beleidsonderzoek en benchmarking

100

100

 

‒ 30

70

Incidentele Internationale activiteiten

107

107

 

‒ 36

71

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

11.861

12.020

0

‒ 20

12.000

Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)

803

803

  

803

Stichting Nuffic

3.826

3.904

  

3.904

Nederlandse Taalunie

2.861

2.850

  

2.850

Europa College Brugge

30

30

  

30

Unesco

20

20

  

20

OESO CERI

82

86

  

86

Fulbright Center

368

368

  

368

DCICC

0

0

  

0

Stichting Ons Erfdeel

185

185

  

185

Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training

3.066

3.154

  

3.154

EU-programma's en activiteiten

20

20

 

‒ 20

0

Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)

600

600

  

600

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

521

511

0

0

511

Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa)

521

511

  

511

       

Ontvangsten

99

99

0

0

99

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 8,6 miljoen verhoogd. Dit betreft een verplichting van drie jaar aan Nuffic die de aanbesteding Internationalisering heeft gewonnen. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door deze verplichting met kaseffecten in de jaren 2021, 2022 en 2023.

Licence