Base description which applies to whole site

3.3 Beleidsartikel 3 Toekomstfonds

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Toekomstfonds (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

242.952

647.756

‒ 22.606

8.350

633.500

Waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

Waarvan overige verplichtingen

242.952

647.756

‒ 22.606

8.350

633.500

      

Uitgaven

284.452

711.730

‒ 72.343

8.350

647.737

Waarvan juridisch verplicht

76%

75%

  

75%

      

Subsidies

999

18.180

‒ 14.827

0

3.353

Smart Industry

199

1.168

‒ 450

 

718

Haalbaarheidsstudies NWO-TTW

800

812

  

812

Thematische Technology Transfer

0

16.200

‒ 14.377

 

1.823

      

Leningen

275.147

679.412

‒ 52.464

8.350

635.298

Startups / MKB financiering

     

Volledig revolverend

     

Fund to Fund

35.733

33.876

3.800

 

37.676

ROM's

100.000

403.000

2.905

11.700

417.605

Co-investment venture capital instrument / EIF

10.154

32.462

‒ 32.462

 

0

Deels revolverend

0

0

  

0

Innovatiekrediet

55.205

55.465

  

55.465

Risicokapitaal Seed Capital

46.823

61.630

15.000

‒ 3.350

73.280

Vroegefasefinanciering / informal investors

13.702

19.163

‒ 5.038

 

14.125

Startups / MKB

5.186

12.872

  

12.872

Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek

     

Met vermogensbehoud

     

Fundamenteel en toegepast onderzoek

5.500

11.944

‒ 6.499

 

5.445

Onco research

2.500

6.818

‒ 2.622

 

4.196

Smart Industry

344

382

  

382

Thematische Technology Transfer

0

31.800

‒ 27.548

 

4.252

Regmed

0

10.000

  

10.000

      

Bijdrage aan agentschappen

8.306

14.138

‒ 5.052

0

9.086

Bijdrage RVO.nl

8.306

14.138

‒ 5.052

 

9.086

      

Ontvangsten

34.600

49.600

12.705

0

62.305

ROM's

0

0

8.905

 

8.905

Fund to Fund

8.050

8.050

3.800

 

11.850

DVI II

150

150

  

150

Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek

0

0

  

0

Co-investment venture capital instrument / EIF

0

15.000

  

15.000

Innovatiekrediet

17.000

17.000

  

17.000

Seed Capital

9.400

9.400

  

9.400

Vroegefasefinanciering / informal investors

0

0

  

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is ten opzichte van de mutaties in de Miljoenennota met € 8,35 mln verhoogd. Dit heeft betrekking op een overheveling van € 3,35 mln van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van de lening die via Innovation Quarter wordt verstrekt aan Innogenerics B.V., een Nederlands initiatief om de geneesmiddelenfabrikant Apotex van het Indiase moederbedrijf Aurobindo over te nemen (Kamerstuk 29 477, nr. 661). Daarnaast is € 5 mln generaal ter beschikking gesteld ten behoeve van een kapitaalstorting in het Innovatiefonds Zeeland voor het aantrekken van kennisintensieve bedrijven en het investeren in startups, scale-ups en groeiende ondernemingen, als onderdeel van het compensatiepakket Zeeland, waarover u met de brief van 26 juni jl. (Kamerstuk 33 358, nr. 28 ) bent geïnformeerd.

Uitgaven

Leningen

ROM's

De verhoging van het budget met € 11,7 mln heeft betrekking op het verstrekken van een lening van € 6,7 mln via Innovation Quarter aan Innogenerics B.V. waaraan VWS en EZK beiden € 3,35 mln bijdragen. Daarnaast is € 5 mln generaal ter beschikking gesteld ten behoeve van een kapitaalstorting in het Innovatiefonds Zeeland. Zie ook de toelichting bij de verplichtingen.

Risicokapitaal Seed Capital

Voor het EZK-aandeel in de lening ten behoeve van Innogenerics B.V. is het budget van de Seed Capital regeling met € 3,35 mln verlaagd.

Licence