Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie

Verplichtingen

De € 122 miljoen lagere verplichtingen zijn het gevolg van het minder aangaan van voor 2020 voorgenomen verplichtingen voor munitie, instandhoudingsmaterieel en militaire uitrustingen. Omdat er in 2019 veel verplichtingen zijn aangegaan die in dat jaar niet volledig zijn afgeroepen, was er in 2020 geen noodzaak veel nieuwe verplichtingen aan te gaan.

Uitgaven

Instandhouding materieel

Ten tijde van de tweede suppletoire begroting was de verwachting dat veel munitieleveringen als gevolg van de huidige pandemie, en de afhankelijkheid hierin van internationale leveranciers, zou vertragen en daarmee niet meer in 2020 zouden worden ontvangen. Gebleken is dat daarvan een aantal leveringen toch tijdig kon worden gerealiseerd waardoor het budget op instandhouding materieel is overschreden.

Instandhouding IT

Deze overschrijding wordt veroorzaakt doordat voor een simulatiesysteem (Virtual Battlefield System) eerder dan gepland meer en duurdere softwarelicenties zijn gekocht om op een hoger niveau te kunnen trainen. De verwachting van deze overschrijding is op 11 december als beleidsmatige mutatie na de najaarsnota gemeld aan de Eerste en Tweede Kamer.

Licence