Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Algemene Doelstelling

Op dit artikel worden de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds verantwoord.

Financieren

Rol en verantwoordelijkheden

Zaken die op het Infrastructuurfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen op de begroting Hoofdstuk XII.

Beleidswijzigingen

Voor de beleidswijzigingen wordt verwezen naar de betreffende beleidsartikelen.

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. 26 Bijdrage investeringsfondsen (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

6.335.032

6.043.575

6.981.233

7.429.995

7.550.404

8.057.663

7.969.872

Uitgaven

6.335.032

6.046.576

6.979.233

7.429.495

7.549.902

8.057.663

7.969.872

26.01 Bijdrage Investeringsfondsen

5.459.756

5.165.276

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

26.01.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

5.459.756

5.165.276

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

Bijdrage IF

5.459.756

5.165.276

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

26.02 Bijdrage Investeringsfondsen

875.276

881.300

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

26.02.01 Bijdrage aan het Deltafonds

875.276

881.300

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

Bijdrage DF

875.276

881.300

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

Ontvangsten

             

Budgetflexibiliteit

De mate van budgetflexibiliteit is terug te vinden bij de afzonderlijke artikelen op de beide fondsen van IenW.

26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds (Bedragen

Toelichting op de financiële instrumenten

Het betreft hier de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Opbouw art.ond. 26.01 Bijdrage aan het IF (bedragen x € 1.000)
   

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

12

Hoofdwegennet

 

2.250.841

2.646.522

2.995.956

2.774.378

3.439.964

3.352.127

3.166.356

2.394.051

12.01

Verkeersmanagement

Uitgaven

3.812

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.801

12.02

Beheer onderhoud en vervanging

 

651.043

692.080

820.509

710.491

702.519

600.800

604.455

529.491

12.03

Aanleg

 

426.954

789.145

1.110.157

1.001.407

1.398.413

1.549.713

1.457.999

846.571

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

549.209

538.082

434.962

471.795

758.774

647.553

555.673

471.760

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

 

619.823

623.404

626.520

586.880

576.454

550.258

544.428

542.428

12.07

Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Spoorwegen

 

1.840.957

1.897.050

1.838.192

1.793.601

1.634.041

1.528.661

1.372.362

1.477.381

13.02

Beheer onderhoud en vervanging

Uitgaven

1.461.729

1.472.225

1.405.086

1.311.026

1.267.232

1.263.417

1.269.121

1.280.169

13.03

Aanleg

 

206.878

249.796

255.539

302.909

185.557

81.778

– 81.575

11.301

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

162.360

165.039

167.577

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

13.07

Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

13.08

Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Regionaal, lokale infrastructuur

 

159.404

181.250

7.979

90.406

32.606

33.126

40.336

40.905

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

Uitgaven

111.106

150.935

7.095

43.705

32.606

33.126

40.336

40.905

14.02

Regionale Mob. Fondsen

   

0

           

14.03

RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

48.298

30.315

884

46.701

       

15

Hoofdvaarwegennet

 

850.805

839.511

1.165.966

1.087.957

942.226

917.784

734.785

849.367

15.01

Verkeersmanagement

Uitgaven

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

15.02

Beheer onderhoud en vervanging

 

361.554

398.074

311.437

326.637

315.081

324.692

286.329

273.913

15.03

Aanleg

 

99.900

16.278

236.753

286.464

219.493

211.752

81.197

205.309

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

51.152

75.293

264.214

122.791

64.397

52.937

48.716

51.105

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

 

329.369

341.036

344.732

343.235

334.425

319.573

309.713

310.210

15.07

Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

210.489

405.752

415.559

618.637

766.876

853.658

489.403

420.840

17.02

Betuweroute

Uitgaven

1.986

0

0

         

17.03

Hogesnelheidstrein-Zuid

 

1.459

4.420

1.711

0

       

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

21.670

6.859

1.146

260

260

260

260

260

17.07

ERMTS

 

58.580

140.586

108.896

144.188

204.078

304.115

140.714

181.078

17.08

ZuidasDok

 

46.705

70.763

82.297

155.367

203.599

156.711

63.650

56.894

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

80.090

183.123

221.509

318.823

358.939

392.572

284.780

182.608

18

Overige uitgaven en ontvangsten

 

– 179.734

2.287

0

0

0

0

0

0

18.01

Saldo afgesloten rekeningen

 

– 195.506

             

18.06

Externe veiligheid

Uitgaven

2.349

2.287

           

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

 

13.423

0

0

         

18.11

Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

   

0

0

0

       

18.15

Ramingsbijstelling en Kasschuif

 

0

0

   

0

     

18.16

Reservering Omgevingswet

 

0

0

           

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

32.514

74.622

43.105

52.394

93.610

155.500

503.385

499.322

20.01

Verkenningen

Uitgaven

5.636

7.900

6.705

0

29.110

71.000

171.022

209.750

20.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

0

0

10.394

       

20.03

Reserveringen

 

26.878

66.722

36.400

42.000

24.500

16.500

16.500

16.500

20.04

Generieke investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

20.05

Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

0

0

0

0

40.000

68.000

315.863

273.072

 

Totaal

 

5.165.276

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

   

2027

2028

2029

2030]

2031

2032

2033

2019 – 2033

Hoofdwegennet

 

2.350.831

1.915.733

1.767.540

2.179.597

1.435.298

1.444.910

1.377.299

35.491.403

Verkeersmanagement

Uitgaven

3.801

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

57.100

Beheer onderhoud en vervanging

 

483.202

763.464

774.913

808.596

477.073

477.073

477.073

9.572.782

Aanleg

 

880.892

157.789

17.846

546.193

– 15.326

9.572

50.959

10.228.284

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

445.446

446.808

431.380

281.407

430.150

414.889

305.891

7.183.779

Netwerkgebonden kosten HWN

 

537.490

543.863

539.592

539.592

539.592

539.567

539.567

8.449.458

Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

 

0

Spoorwegen

 

1.469.511

1.420.146

1.317.530

1.269.872

1.361.078

1.358.683

1.545.548

23.124.613

Beheer onderhoud en vervanging

Uitgaven

1.299.920

1.296.218

1.339.479

1.343.394

1.501.972

1.542.963

1.735.957

20.789.908

Aanleg

 

– 15.890

– 40.199

– 117.260

– 169.222

– 193.269

– 194.270

– 200.399

281.674

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

   

1.903.181

Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

149.850

Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

 

0

Regionaal, lokale infrastructuur

 

17.179

11.672

         

615.971

Grote regionaal/lokale projecten

Uitgaven

17.179

11.672

         

489.773

Regionale Mob. Fondsen

               

0

RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

               

126.198

Hoofdvaarwegennet

 

663.251

775.609

885.116

925.692

641.728

655.829

613.247

12.548.873

Verkeersmanagement

Uitgaven

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

132.450

Beheer onderhoud en vervanging

 

233.679

324.551

302.649

318.856

212.807

259.932

223.515

4.473.706

Aanleg

 

60.272

79.126

211.557

236.103

41.257

25.827

25.909

2.037.197

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

48.945

48.943

47.920

47.743

64.674

47.080

40.833

1.076.743

Netwerkgebonden kosten HVWN

 

311.525

314.159

314.160

314.160

314.160

314.160

314.160

4.828.777

Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

 

0

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

682.361

545.211

542.781

241.820

67.006

52.745

0

6.313.138

Betuweroute

Uitgaven

             

1.986

Hogesnelheidstrein-Zuid

               

7.590

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

260

52.886

         

84.121

ERMTS

 

332.445

255.901

59.451

159.976

0

44.435

0

2.134.442

ZuidasDok

 

53.384

14.606

259.598

0

0

0

0

1.163.573

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

296.273

221.819

223.732

81.844

67.006

8.310

0

2.921.426

Overige uitgaven en ontvangsten

 

0

0

0

10.706

345.458

345.457

393.907

1.114.634

Saldo afgesloten rekeningen

                 

Externe veiligheid

Uitgaven

             

5.683

Netwerkoverstijgende kosten

               

13.423

Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

 

0

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

       

10.706

345.458

345.457

393.907

1.095.528

Ramingsbijstelling en Kasschuif

               

0

Reservering Omgevingswet

     

0

0

     

0

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

481.449

968.722

1.234.956

1.127.941

1.937.892

1.934.862

1.820.638

10.960.912

Verkenningen

Uitgaven

212.829

210.000

125.986

       

1.049.938

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

               

10.394

Reserveringen

 

16.500

116.500

186.500

116.500

116.500

116.500

116.500

1.031.500

Generieke investeringsruimte

 

0

0

0

672.156

1.665.847

1.598.818

1.504.739

5.441.560

Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

252.120

642.222

922.470

339.285

155.545

219.544

199.399

3.427.520

Totaal

 

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

90.169.544

26.02 Bijdrage aan het Deltafonds

Het betreft hier de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk XII aan het Deltafonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Opbouw art.ond. 26.02 Bijdrage aan het DF (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

Investeren in waterveiligheid

 

263.685

290.036

271.210

475.255

295.003

386.352

287.417

332.904

01.01

Grote projecten waterveiligheid

Uitgaven

250.628

105.236

113.801

80.074

101.734

51.801

10.969

8.921

01.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

   

173.831

149.197

387.481

185.587

327.674

269.451

316.986

01.03

Studiekosten

 

13.057

10.969

8.212

7.700

7.682

6.877

6.997

6.997

2

Investeren in zoetwatervoorziening

 

25.396

27.520

32.966

2.978

3.835

3.158

2.033

1.833

02.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Uitgaven

23.402

24.435

28.866

1.878

2.469

2.058

1.833

1.833

02.03

Studiekosten

 

1.994

3.085

4.100

1.100

1.366

1.100

200

 

3

Beheer, onderhoud en vervanging

 

200.465

133.253

141.608

139.296

166.857

168.074

226.262

169.380

03.01

Watermanagement

Uitgaven

7.336

7.336

7.336

7.336

7.336

7.362

7.362

7.362

03.02

Beheer onderhoud en vervanging

 

193.129

125.917

134.272

131.960

159.521

160.712

218.900

162.018

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

18.394

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

04.02

GIV/PPS

Uitgaven

18.394

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

302.744

341.207

348.209

351.341

377.513

455.730

468.047

477.166

05.01

Apparaat

Uitgaven

216.408

246.146

244.355

235.161

233.620

229.417

227.131

231.788

05.02

Overige uitgaven

 

69.147

68.111

68.365

66.591

66.404

66.663

65.075

65.071

05.03

Investeringsruimte

 

13.189

17.450

20.300

23.800

45.700

72.050

81.441

70.907

05.04

Reserveringen

 

4.000

9.500

15.189

25.789

31.789

87.600

94.400

109.400

7

Investeren in waterkwaliteit

 

70.616

127.180

117.486

112.767

82.777

54.690

95.662

91.818

07.01

Real. progr. Kaderrichtlijn water

Uitgaven

22.381

47.280

81.012

53.873

50.284

53.690

93.662

91.818

07.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

9.269

30.424

26.484

49.444

23.393

     

07.03

Studiekosten waterkwaliteit

 

38.966

49.476

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

 
 

Totaal Uitgaven

 

881.300

932.239

962.738

1.132.530

1.148.369

1.129.016

1.138.423

1.131.267

 

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

1

Investeren in waterveiligheid

 

265.472

325.161

396.128

353.002

293.272

221.327

168.987

01.01

Grote projecten waterveiligheid

Uitgaven

2.138

       

2.227

 

01.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

256.337

318.164

389.131

346.005

286.275

212.103

161.990

01.03

Studiekosten

 

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

2

Investeren in zoetwatervoorziening

 

1.833

1.833

0

0

0

0

0

02.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Uitgaven

1.833

1.833

         

02.03

Studiekosten

               

3

Beheer, onderhoud en vervanging

 

172.356

211.475

203.281

186.111

291.797

291.794

231.776

03.01

Watermanagement

Uitgaven

7.569

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

03.02

Beheer onderhoud en vervanging

 

164.787

204.320

196.126

178.956

284.642

284.639

224.621

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

04.02

GIV/PPS

Uitgaven

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

535.727

397.860

472.549

548.349

601.658

681.076

803.223

05.01

Apparaat

Uitgaven

231.787

231.056

231.056

231.056

231.056

231.056

231.056

05.02

Overige uitgaven

 

66.582

63.129

62.818

62.818

62.818

62.818

62.779

05.03

Investeringsruimte

 

127.958

38.675

28.675

18.675

71.984

217.402

339.588

05.04

Reserveringen

 

109.400

65.000

150.000

235.800

235.800

169.800

169.800

7

Investeren in waterkwaliteit

 

86.919

0

0

0

0

0

0

07.01

Real. progr. Kaderrichtlijn water

Uitgaven

86.919

           

07.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

               

07.03

Studiekosten waterkwaliteit

               
 

Totaal Uitgaven

 

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

Licence