Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. 16 (bedragen x € 1.000)

16 Openbaar Vervoer en Spoor

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

29.606

1.480.000

1.509.606

287.313

1.796.919

8.121

5.852

161

1.188

          

Uitgaven

28.309

1.480.000

1.508.309

531.060

2.039.369

7.925

5.999

888

938

Waarvan juridisch verplicht

93%

   

13%

    
          

16.01 OV en Spoor

28.309

0

28.309

10.322

38.631

7.925

5.999

888

938

Opdrachten

5.426

0

5.426

1.747

7.173

911

1.023

323

473

OV & Stations

1.426

0

1.426

384

1.810

178

215

215

‒ 1.431

ACM

1.550

0

1.550

185

1.735

185

185

185

1.831

Aansturing NS en ProRail

228

0

228

1.185

1.413

566

623

‒ 77

73

Overige opdrachten

2.222

0

2.222

‒ 7

2.215

‒ 18

0

0

0

Subsidies

19.483

0

19.483

3.791

23.274

1.691

1.464

0

0

3e spoor Duitsland

2.938

0

2.938

‒ 270

2.668

‒ 362

497

0

0

Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer

15.161

0

15.161

395

15.556

362

‒ 497

0

0

NS IC Dordrecht-Breda

0

0

0

1.460

1.460

0

0

0

0

Overige subsidies

1.384

0

1.384

2.206

3.590

1.691

1.464

0

0

Bijdrage aan agentschappen

869

0

869

0

869

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan KNMI

46

0

46

0

46

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan ILT

823

0

823

0

823

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

2.429

0

2.429

4.784

7.213

5.323

3.512

565

465

CLU Betuwe en HSL

2.429

0

2.429

470

2.899

565

565

565

465

Bijdrage medeoverheden OVS

0

0

0

4.314

4.314

4.758

2.947

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

102

0

102

0

102

0

0

0

0

Overige bijdragen aan (inter)nationale organisaties

102

0

102

0

102

0

0

0

0

          

16.02 Maatregelenpakket OVS

0

1.480.000

1.480.000

520.738

2.000.738

0

0

0

0

Subsidies

0

1.480.000

1.480.000

520.738

2.000.738

0

0

0

0

Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

0

1.480.000

1.480.000

520.738

2.000.738

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          
Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 287,3 miljoen is voornamelijk het gevolg van het doorschuiven van niet gerealiseerde verplichtingen in 2020 (€ 270,5 miljoen) en een ADR-correctie van € 8,9 miljoen in 2020. Daarnaast zijn er voor € 10,2 miljoen verplichtingen aangegaan ten behoeve van diverse projecten. Deze verplichtingen worden toegelicht onder de uitgaven op 16.01.

Uitgaven

1 OV en Spoor

Opdrachten

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 1,7 miljoen is voornamelijk het gevolg van een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII ten behoeve van uitgaven van het Schadevergoedingsschap HSL-Zuid/A16/A4 en uitgaven aan nog resterende onderzoeken en evaluaties (€ 1,7 miljoen).

Subsidies

De verhoging van het subsidiebudget met € 3,8 miljoen is voornamelijk het gevolg van overboekingen tussen het Infrastructuurfonds en Hoofdstuk XII ten behoeve van de NS Intercity (IC) Dordrecht-Breda (€ 1,5 miljoen) en het exploitatietekort op de nachttrein Wenen-Amsterdam (€ 2,2 miljoen).

Bijdrage aan medeoverheden

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 4,8 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII ten behoeve van een specifieke uitkering aan de provincie Groningen inzake Wunderline. De specifieke uitkering is volledig vastgelegd in 2020 en wordt tot en met 2024 uitbetaald voor een totaalbedrag van € 13,7 miljoen euro waarvan € 4,3 miljoen in 2021 wordt uitbetaald. Daarnaast is € 0,5 miljoen overgeboekt vanuit het opdrachtenbudget naar dit artikelonderdeel ten behoeve van betalingen van het schadeschap HSL-Zuid/A16/A4.

2 Maatregelenpakket OV-sector

Subsidies

Het subsidiepakket voor de Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector is met € 520,7 miljoen verhoogd. Dit is voornamelijk het gevolg van een bedrag van € 521,2 miljoen dat niet tot betaling is gekomen in 2020 en via een plafondcorrectie is doorgeschoven naar 2021. Dit betreft het deel van de regeling waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan en achteraf nog verrekend en uitgekeerd wordt. Daarnaast is € 0,5 miljoen overgeheveld vanuit het subsidiepakket Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector naar het opdrachtenbudget artikel 16 en apparaatbudget voor externe inhuur.

Licence