Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 232,8 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 10,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,9 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

Verplichtingenmutaties groter dan € 10 miljoen:

  • De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het doorschuiven van het verplichtingenbudget van de OV-beschikbaarheidsvergoeding (- € 13,5 miljoen) naar 2022. Dit is veroorzaakt door het lager uitvallen van de beschikbaarheidsvergoeding in 2021. Aanvragen voor de regeling 2021 konden tot 1 november 2021 ingediend worden, maar de exacte hoogte en hoeveelheid van de aanvragen was moeilijk te voorspellen.

Overige mutaties hebben geleid tot een opwaarste bijstelling van de uitgaven van in totaal € 3,4 miljoen.

Uitgaven

2 Maatregelenpakket OVS

Subsidies

Uitgavenmutaties groter dan € 10 miljoen:

  • De lagere kasrealisatie van € 228,3 miljoen op de OV-beschikbaarheidsver goeding wordt enerzijds veroorzaakt door het doorschuiven van de afrekening van de regeling beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (BVOV) (€ 190,9 miljoen) en anderzijds door een lager uitvallende op het beschikbaarheidsvergoedingbudget (€ 37,4 miljoen) over 2021.

Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaarste bijstelling van de uitgaven van in totaal € 3,7 miljoen.

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Licence