Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement

Tabel 21 Algemeen Kerndepartement (bedragen x € 1.000)

97 Algemeen Kerndepartement

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

41.876

0

41.876

16.261

58.137

‒ 402

‒ 202

‒ 102

‒ 102

          

Uitgaven

56.945

0

56.945

16.231

73.176

‒ 390

‒ 184

‒ 102

‒ 102

          

1 Algemeen departement

56.945

0

56.945

16.231

73.176

‒ 390

‒ 184

‒ 102

‒ 102

Opdrachten

32.188

0

32.188

16.693

48.881

‒ 408

‒ 202

‒ 102

‒ 102

Van A naar Beter

1.740

0

1.740

0

1.740

0

0

0

0

Ext. Juridische adv.

1.371

0

1.371

0

1.371

0

0

0

0

Onderzoeken PBL

2.714

0

2.714

1.430

4.144

0

0

0

0

Onderzoeken ANVS

3.745

0

3.745

‒ 158

3.587

‒ 106

‒ 100

‒ 100

‒ 100

Departementaal Coordinatiecentrum Crisisbeheersing

7.270

0

7.270

0

7.270

0

0

0

0

Regeringsvliegtuig

9.393

0

9.393

16.223

25.616

0

0

0

0

Overige Opdrachten

5.955

0

5.955

‒ 802

5.153

‒ 302

‒ 102

‒ 2

‒ 2

Subsidies

724

0

724

‒ 462

262

18

18

  

Bijdragen aan agentschappen

24.033

0

24.033

0

24.033

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan ILT

13.116

0

13.116

0

13.116

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan KNMI

218

0

218

0

218

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.809

0

2.809

0

2.809

0

0

0

0

Overige bijdragen aan agentschappen

7.890

0

7.890

0

7.890

0

0

0

0

          

Ontvangsten

1.101

0

1.101

1.200

2.301

0

0

0

0

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn vrijwel in lijn met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht.

Uitgaven

1 Algemeen departement

Opdrachten

De extra uitgaven betreffen voornamelijk de uitgaven voor het Regeringsvliegtuig. De inklaringskosten zijn niet meer in 2020 tot betaling zijn gekomen. Derhalve zijn de gereserveerde middelen doorgeschoven naar 2021 en bij Voorjaarsnota toegevoegd aan de IenW-begroting (€ 16,2 miljoen). Tevens verwacht PBL extra opbrengsten uit opdrachten voor contractonderzoek waarvan een deel wordt gerealiseerd met de inzet van tijdelijk personeel (€ 1,2 miljoen).

Ontvangsten

De verhoging betreft de extra opbrengst van de contractonderzoeks-opdrachten van PBL.

Licence