Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting(1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

20.593

23.654

612

16

24.282

      

Uitgaven

20.593

23.654

612

16

24.282

      

Institutionele inrichting

     

Apparaat Eerste Kamer

16.482

19.543

516

10

20.069

Personele uitgaven

     

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

4.034

4.034

94

0

4.128

Materiële uitgaven

     

Verenigde Vergadering

77

77

2

6

85

      

Ontvangsten

140

140

0

0

140

Toelichting mutaties Miljoennota

Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

Eindejaarsmarge Eerste Kamer

Dit betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge (EJM) op begrotingshoofdstuk IIA. De eindejaarsmarge wordt ingezet voor bedrijfsvoeringsprocessen.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Personele uitgaven

Apparaat Eerste Kamer

Voor de CAO Rijk worden middelen toegevoegd aan de begrotingen. Dit betreft het aandeel voor de Eerste Kamer.

Materiële uitgaven

Verenigde Vergadering

Voor de CAO Rijk worden middelen toegevoegd aan de begrotingen. Dit betreft het aandeel voor de Eerste Kamer.

Licence