Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Op dit artikel is in 2021 circa € 3,5 mln. minder verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 2,4 mln. lager uitgevallen.

Toelichting

Het verplichtingenbudget voor audiovisuele middelen in de tijdelijke huisvesting is eerder volledig toegevoegd aan 2021, terwijl het verdeeld had moeten worden over meerdere jaren. Dit leidt tot een onderschrijding van € 1,5 mln.

Daarnaast komen middelen voor de tijdelijke huisvesting en informatiebeveiliging pas in 2022 tot betaling, waar deze uitgaven voor 2021 begroot waren (circa € 0,9 mln.). Tot slot zit er een vertraging in de uitvoering van de parlementaire commissie waardoor € 0,3 mln. niet tot besteding is gekomen en vallen bepaalde kosten nu onder tijdelijke huisvesting waar dit eerder binnen het reguliere budget viel. Dit zorgt voor onderuitputting op het kasbudget van € 0,3 mln.

De onderschrijding op het gehele artikel is een saldo. Tegenover bovenstaande onderschrijdingen is er ook sprake van een overschrijding van circa € 0,5 mln. op het uitgaven- en verplichtingenbudget ten aanzien van de vergoedingen voor de voorzitter en de leden van de Eerste Kamer. Dit wordt veroorzaakt door een eindheffing in het kader van de werkkostenregeling.

Licence