Base description which applies to whole site

Artikel 91: Apparaat kerndepartement

Op dit artikel is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting in 2021 8,2 mln. meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van 22,7 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn 22,3 mln. hoger dan begroot bij tweede suppletoire begroting.

Toelichting

Uitgaven

 • Het HGIS-uitgavenbudget Europol/Eurojust wordt met 8,7 mln. verlaagd omdat projecten afgelopen jaar zijn getemporiseerd waardoor de kosten lager uitvallen.

 • Een verhoging van 22,7 mln. op het Justid-uitgavenbudget. Justid beschikt over een begrotingsbudget en wordt daarnaast ook gefinancierd door verschillende opdrachtgevers. Tegenover de hogere uitgaven staat ook de ontvangsten van de extra opdrachten.

 • Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties.

VerplichtingenOp dit artikel is 22,7 mln. meer verplicht door o.a. de volgende mutaties:

 • Directie Informatisering en Inkoop heeft 9,7 mln. meer verplicht op externe inhuur omdat een aantal langlopende meerjarige verplichtingen in 2021 zijn aangegaan.

 • Verlaging van de verplichting Europol/Eurojust voor 7,6 mln., zie ook uitgaven

 • Het verplichtingenbudget Justid is verhoogd met 13 mln.

 • Op het onderdeel NCSC (Nationaal Cyber Security Center) wordt het verplichtingen budget externe inhuur overschreden met 7,4 mln. door het tijdelijk inhuren van specifieke kennis voor het ontwikkelen van tools en andere technische ondersteuning van het programma. De kosten zijn verantwoord op het apparaatsuitgaven en het beschikbare budget staat echter bij programmauitgaven.

 • Op het onderdeel Dientencentrum overig materieel is een onderuitputting van 6,1 mln. door niet gerealiseerde projecten zoals de implementatie MS365 en de Hagsche Schuif.

 • Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties.

Ontvangsten

 • Hogere ontvangsten bij Justid ad 13,9 mln. die samenhangen met extra opdrachten, zie ook uitgaven.

 • Een ontvangst van 5,2 mln. van FM-Haaglanden met betrekking tot de afrekening van in 2020 gebruikte werkplekken.

 • Het restant saldo betreft divers kleinere mutaties.

Licence