Base description which applies to whole site
+

2.5 Artikel 17 Luchtvaart

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 1,5 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 13 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

Verplichtingenmutaties groter dan € 1 miljoen:

  • Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft minder leningen afgesloten waarvoor IenW zich garant stelt (- € 11,3 miljoen).

  • Er is verplichtingenbudget overgeboekt van subsidies klimaatbeleid ten behoeve van de lening voor Winair. Het betreft een overboeking van subsidies klimaat naar leningen voor het eenmalig ophogen van de hypothecaire lening aan Winair, zoals vermeld in de Decemberbrief (€ 1,5 miljoen).

Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de verplichtingen (- € 1,7 miljoen).

Uitgaven

1. Luchtvaart

Subsidie

Uitgavenmutaties groter dan € 1 miljoen:

  • Zoals gemeld in de Decemberbrief zijn er middelen van subsidie klimaat naar leningen gemuteerd ten behoeve van de ophoging van de lening Winair (- € 1,5 miljoen).

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm voor toelichtingen en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Licence