Base description which applies to whole site

2.6 Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 5,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 1,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,1 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

Verplichtingenmutaties groter dan € 1 miljoen:

  • Er zijn € 1,4 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Dit is met name het gevolg van lagere uitgaven voor de Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar binnenvaart (-€ 0,8 miljoen). Daarnaast zijn een aantal kleine onderzoeksopdrachten vertraagd (-€ 0,4 miljoen).

Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de verplichtingen van in totaal € 0,2 miljoen.

Uitgaven

1. Scheepvaart en Maritiem

Opdrachten

Uitgavenmutaties groter dan € 1 miljoen:

  • Door vertraging in de uitvoering van het project Topsector Logistiek (- € 3,2 miljoen) is er dit jaar minder uitgegeven.

Subsidies

  • Er is minder gerealiseerd door een verlaging van het aantal subsidies voor innovatie duurzame binnenvaart en modal shift (- € 1,4 miljoen).

Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de verplichtingen van in totaal € 0,6 miljoen.

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Licence