Base description which applies to whole site

Artikel 50 Apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid art. 50 Apparaat (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

 
 

Verplichtingen

150.403

0

150.403

12.750

163.153

13.891

12.102

12.355

11.400

           
 

Uitgaven

150.403

0

150.403

12.750

163.153

13.891

12.102

12.355

11.400

           
 

Personele uitgaven

         
 

Eigen personeel

106.351

0

106.351

10.348

116.699

12.424

10.581

10.610

9.652

 

Externe inhuur

3.784

0

3.784

1.075

4.859

0

0

0

0

 

Overige personele uitgaven

3.944

0

3.944

‒ 2.282

1.662

‒ 2.264

‒ 2.210

‒ 2.186

‒ 2.183

 

Materiële uitgaven

         
 

ICT

510

0

510

0

510

0

0

0

0

 

Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU)

12.929

0

12.929

0

12.929

0

0

0

0

 

SSO DICTU

14.271

0

14.271

7.005

21.276

5.755

4.815

4.815

4.815

 

Overige materiële uitgaven

8.614

0

8.614

‒ 3.396

5.218

‒ 2.024

‒ 1.084

‒ 884

‒ 884

           
 

Ontvangsten

2.786

0

2.786

127

2.913

64

0

0

0

           
 

Ontvangsten

         
 

Ontvangsten

2.786

0

2.786

127

2.913

64

0

0

0

Toelichting

De toename in budget op artikel 50 wordt grotendeels veroorzaakt door twee mutaties in het personele budget. De eerste mutatie is een kasschuif van 2023 naar 2022 van middelen uit het transitiefonds ter waarde van €6 mln., zodat er in 2022 al kon worden begonnen met het aantrekken van capaciteit om uitvoering te kunnen geven aan het gebiedsgericht werken. De tweede mutatie is een som van tegenvallers uit de gezamenlijke directies optellend tot € 3,5 mln. (o.a. de directie bedrijfsvoering). Dit betreft kosten voor uitloop ICT projecten en kosten voor inrichting van de thuiswerkplek naast een aantal kleinere tegenvallers. De overige mutaties worden veroorzaakt door meerdere kleinere mutaties van minder dan € 1,0 mln.

Licence