Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Tabel 77 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Ontvangsten

5.509.351

7.068.690

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

19.09 Ten laste van begroting IenW

5.509.351

7.068.690

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

Budgetflexibiliteit

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2035 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2035.

Tabel 78 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontvangsten

7.068.690

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

19.09

Ten laste van begroting IenW

 

7.068.690

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

Tabel 79 Vervolg (bedragen x € 1.000)
  

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021-2035

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontvangsten

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

6.152.089

101.782.959

19.09

Ten laste van begroting IenW

 

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

6.152.089

101.782.959

19.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Motivering

Dit begrotingsartikel is technisch van aard.

Licence