Base description which applies to whole site

Artikel 91: Apparaat kerndepartement

Op dit artikel is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting in 2022 30,2 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van 15,5 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn 3,1 mln. hoger dan begroot bij tweede suppletoire begroting.

Toelichting

Uitgaven

  • Op het COVID-19 budget is 9,5 minder uitgegeven. De meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging bij het werven van personeel door krappe arbeidsmarkt alsmede de vertraging in Parlementaire Enquête Covid-19 en publicatie van OVV-rapportages.

  • Het HGIS-uitgavenbudget Europol/Eurojust wordt met 11,3 mln. verlaagd omdat projectengetemporiseerd zijn als gevolg van ingewikkelde besluitvorming en door capaciteitsproblematiek in de uitvoering waardoor de kosten lager uitvallen.

  • Overig materieel Migratiebeleid 6,9 mln. overschrijding door veel meer inzet ten aanzien van ondersteuning Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen in 2022

  • Een onderuitputting van 8,9 mln. op het project informatiehuishouding vanwege vertraging van onder ander de projecten Woo (Wet Open overheid) en implementatie email archivering

    Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties.

VerplichtingenNaast de verlaging van 30,2 mln. bij de uitgaven doen op de verplichtingen ook onder andere de volgende mutaties voor:

  • Directie Informatisering en Inkoop heeft meer verplicht op ICT (21,5 mln.) en externe inhuur (8,4 mln.) omdat er meerjarige verplichtingen in 2022 zijn aangegaan.

  • Op het onderdeel NCSC (Nationaal Cyber Security Center) wordt het verplichtingen budget externe inhuur overschreden met 9,8 mln. als gevolg van inkoopopdrachten die de jaargrens overschrijden en het effect van het aantrekken van extern personeel voor het invullen van vacatureruimte.

  • Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties.

Licence