Base description which applies to whole site
+

3.1 Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art.11 (bedragen x € 1.000)

11 Integraal Waterbeleid

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

43.517

‒ 250

43.267

‒ 3.125

40.142

2.591

2.778

1.751

4.751

          

Uitgaven

62.065

‒ 250

61.815

‒ 2.853

58.962

2.591

2.778

1.751

4.751

Waarvan juridisch verplicht

89%

   

72%

    
          

1 Algemeen waterbeleid

40.382

0

40.382

‒ 337

40.045

3.091

3.128

2.101

2.101

Opdrachten

5.787

0

5.787

‒ 469

5.318

1.061

1.098

161

161

Opdrachten CORA (HGIS)

609

0

609

194

803

974

1.027

0

0

Overige Opdrachten

5.178

0

5.178

‒ 663

4.515

87

71

161

161

Subsidies

15.133

0

15.133

64

15.197

2.454

2.454

2.454

2.454

Partners voor Water 4 (HGIS)

13.602

0

13.602

0

13.602

0

0

0

0

Partners voor Water 5 (HGIS)

0

0

0

0

0

2.450

2.450

2.450

2.450

Blue Deal (HGIS)

1.400

0

1.400

0

1.400

0

0

0

0

Overige Subsidies

131

0

131

64

195

4

4

4

4

Bijdragen aan agentschappen

14.751

0

14.751

576

15.327

‒ 424

‒ 424

‒ 514

‒ 514

Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

386

0

386

1.000

1.386

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

14.365

0

14.365

‒ 424

13.941

‒ 424

‒ 424

‒ 514

‒ 514

Bijdragen aan medeoverheden

4.711

0

4.711

‒ 508

4.203

0

0

0

0

Bijdragen medeoverheden WKB

4.711

0

4.711

‒ 508

4.203

0

0

0

0

          

2 Waterveiligheid

3.348

0

3.348

‒ 255

3.093

‒ 420

‒ 350

‒ 350

‒ 350

Opdrachten

3.348

0

3.348

‒ 255

3.093

‒ 420

‒ 350

‒ 350

‒ 350

          

3 Grote oppervlaktewateren

1.665

0

1.665

0

1.665

0

0

0

0

Opdrachten

1.665

0

1.665

‒ 100

1.565

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

Overige opdrachten

1.665

0

1.665

‒ 100

1.565

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

Bijdragen medeoverheden

0

0

0

100

100

100

100

100

100

Overige Bijdragen medeoverheden

0

0

0

100

100

100

100

100

100

          

4 Waterkwaliteit

16.670

‒ 250

16.420

‒ 2.511

14.159

‒ 80

0

0

3.000

Opdrachten

14.525

‒ 250

14.275

‒ 2.581

11.944

‒ 80

0

0

3.000

Noordzee akkoord

9.962

0

9.962

‒ 3.000

6.962

0

0

0

3.000

Overige opdrachten

4.563

‒ 250

4.313

419

4.982

‒ 80

0

0

0

Subsidies

400

0

400

0

400

0

0

0

0

Overige Subsidies

400

0

400

0

400

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.745

0

1.745

70

1.815

0

0

0

0

Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.745

0

1.745

70

1.815

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

434

434

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 3,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

1 Algemeen waterbeleid

Bijdragen aan agentschappen

De verhoging van de bijdragen aan agentschappen van € 0,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het MIRT Onderzoek Waterveiligheid (Deltafonds) naar het KNMI van € 1 miljoen voor het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van € 0,4 miljoen.

4 Waterkwaliteit

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget van € 2,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een kasschuif ten behoeve van het Noordzee akkoord van € 3 miljoen naar aanleiding van vertraging in het uitvoeringsprogramma. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van € 0,4 miljoen.

Licence