Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 7. Nog onverdeeld

Tabel 11 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutatie Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.375

13.706

‒ 507

‒ 1.939

11.260

      

Uitgaven

2.375

13.706

‒ 507

‒ 1.939

11.260

      

Onvoorzien

2.374

2.341

‒ 401

‒ 1.939

1

Wisselkoersreserve

1

11.365

‒ 106

0

11.259

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Onvoorzien

Vanuit dit instrument wordt circa € 1,3 mln. overgeheveld naar begrotingsartikel 6 om de kosten van SSO CN voor het project Netwerk op orde en de implementatie van SAP te dekken. Daarnaast wordt € 0,6 mln. ingezet voor bijdragen aan Caribisch Nederland.

Licence