Base description which applies to whole site
+

2.5 Artikel 6 Ziekte en zwangerschap

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen en uitgaven zijn € 2,1 miljoen hoger dan bij Najaarsnota was geraamd. Dit wordt veroorzaakt door hogere uitkeringslasten ziekteverzekering Caribisch Nederland. Door de coronapandemie waren er in 2021 meer rechthebbenden op de ziekteverzekering dan gewoonlijk. Werknemers die uit voorzorg in quarantaine moesten vanwege corona, stroomden tijdelijk in de ziekteverzekering gedurende de quarantaineplicht. Daarnaast zijn er in 2021 betalingen gedaan die nog betrekking hadden op 2020. Door de coronapandemie was er een achterstand in de behandeling van aanvragen en dienden rechthebbenden ook verlaat een aanvraag in.

Licence