Base description which applies to whole site

3.11 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Verplichtingen

63.904

0

63.904

‒ 986

62.918

5.838

183

‒ 2.624

‒ 7.517

          

Uitgaven

62.818

0

62.818

1.040

63.858

7.864

2.759

‒ 48

‒ 4.941

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

99%

    
          

1 Metereologie en seismologie

42.095

0

42.095

1.040

43.135

864

759

‒ 48

59

Bijdragen aan agentschappen

38.708

0

38.708

1.040

39.748

164

59

‒ 748

59

Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI

38.708

0

38.708

1.040

39.748

164

59

‒ 748

59

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

3.387

0

3.387

0

3.387

700

700

700

0

Contributie ECMWF (HGIS)

2.447

0

2.447

0

2.447

700

700

700

0

Overige Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

940

0

940

0

940

0

0

0

0

          

2 Aardobservatie

20.723

0

20.723

0

20.723

7.000

2.000

0

‒ 5.000

Bijdragen aan agentschappen

20.723

0

20.723

0

20.723

7.000

2.000

0

‒ 5.000

Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

20.723

0

20.723

0

20.723

7.000

2.000

0

‒ 5.000

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

De wijzigingen in de 1e suppletoire begroting 2022 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).

Licence