Base description which applies to whole site

3.11 Artikel 23 Meteorologie, Seismolologie en Aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 23 Meteorologie, Seismolologie en Aardobservatie (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

63.904

62.918

4.371

24

67.313

      

Uitgaven

62.818

63.858

4.371

24

68.253

Waarvan juridisch verplicht

 

99%

  

99%

      

1 Metereologie en seismologie

42.095

43.135

4.506

‒ 274

47.367

Bijdragen aan agentschappen

38.708

39.748

3.901

24

43.673

Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI

38.708

39.748

3.901

24

43.673

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

3.387

3.387

605

‒ 298

3.694

Contributie ECMWF (HGIS)

2.447

2.447

605

‒ 298

2.754

Overige Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

940

940

0

0

940

   

0

0

0

2 Aardobservatie

20.723

20.723

‒ 135

298

20.886

Bijdragen aan agentschappen

20.723

20.723

‒ 135

298

20.886

Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

20.723

20.723

‒ 135

298

20.886

      

Ontvangsten

     

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de verplichtingenmutaties 2e suppletoire begroting bedraagt per saldo € 4,4 miljoen. Hiervan is € 8,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Dit bedrag wordt veroorzaakt door de in de Miljoenennota toegelichte kasmutaties. De overige mutaties tweede suppletoire begroting zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).

Uitgaven

De uitgavenmutaties in deze Tweede suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).

Licence