Base description which applies to whole site
+

3.2 Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1)1

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

74.575

73.826

6.884

‒ 1.463

79.247

      

Uitgaven

74.575

73.826

2.884

‒ 1.463

75.247

      

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

67.579

63.105

‒ 4.711

‒ 905

57.489

Subsidies (regelingen)

     

Noodpakketten

0

980

1.446

0

2.426

COHO

0

1.842

‒ 642

‒ 950

250

Opdrachten

     

Opdrachten landen

1.593

1.473

255

‒ 1.255

473

COHO

0

5.526

‒ 1.926

950

4.550

Inkomensoverdrachten

     

Toeslagen op pensioenen NA

1.950

1.950

0

0

1.950

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

24.693

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

     

Bijdrage landen

20.000

21.545

0

‒ 1.195

20.350

Onderwijshuisvesting Curaçao

10.000

10.000

0

0

10.000

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

9.218

19.664

‒ 3.853

1.545

17.356

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     

Diverse bijdragen

125

125

9

0

134

      

4.2 Caribisch Nederland

6.996

10.721

7.595

‒ 558

17.758

Subsidies (regelingen)

     

Subsidies Caribisch Nederland

500

500

103

176

779

Opdrachten

     

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

1.397

1.122

200

‒ 51

1.271

Inkomensoverdrachten

     

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

2.149

2.149

874

0

3.023

Bijdrage aan medeoverheden

     

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

2.950

6.950

6.418

‒ 683

12.685

      

Ontvangsten

0

4.689

2.320

0

7.009

1

Stand inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 32).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 99,8% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Subsidies

Noodpakketten

Dit betreft een teruggekomen betaling in januari 2022 die was betaald in 2021. Door deze boeking kan de factuur opnieuw in 2022 betaald worden.

COHO

Dit betreft een kasschuif van € 0,6 mln. die voortkomt uit een herziening van de uitgaven van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO). In 2022 worden niet alle middelen uitgeput vanwege het trager verlopen van de uitvoering. Voor de TWO worden de kas en verplichtingen in het juiste ritme gezet. In totaal betreft het een kasschuif van € 7 mln.

Opdrachten

COHO

Dit betreft een kasschuif van € 1,9 mln. die voortkomt uit een herziening van de uitgaven van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO). In 2022 worden niet alle middelen uitgeput vanwege het trager verlopen van de uitvoering. Voor de TWO worden de kas en verplichtingen in het juiste ritme gezet. In totaal betreft het een kasschuif van € 7 mln.

Bijdrage aan medeoverheden

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

Dit betreft een kasschuif van €3,8 mln. die voortkomt uit een herziening van de uitgaven van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO). In 2022 worden niet alle middelen uitgeput vanwege het trager verlopen van de uitvoering. Voor de TWO worden de kas en verplichtingen in het juiste ritme gezet. In totaal betreft het een kasschuif van € 7 mln.

4.2 Caribisch Nederland

Bijdrage aan medeoverheden

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

Dit betreffen incidentele middelen voor Sint Eustatius. Voor de toekomende jaren zijn de middelen al opgenomen in de begroting.

Daarnaast zijn er incidentele gelden (ad. € 3 mln.) beschikbaar gesteld, in verband met de gesloten bestuurlijke afspraken met Saba, Sint Eustatius en Bonaire, voor het aanpakken van eilandelijke achterstanden om een impuls te geven aan de organisatieontwikkelingen van de Openbaar Lichamen.

Ontvangsten

Dit betreffen teruggekomen betalingen pensioenfonds en noodpakketten in januari 2022 die waren betaald in 2021. Door deze boekingen kunnen de betreffende facturen alsnog in 2022 betaald worden.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Subsidies

COHO

Vanuit Subsidies wordt er € 1 mln. gerealloceerd naar Opdrachten zodat de Tijdelijke Werkorganisatie deze gelden via het juiste instrument kan verstrekken.

Opdrachten

Opdrachten (landen)

Dit betreft met name een reallocatie van ca. € 0,9 mln. naar Artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden gedeeltelijk ter dekking van het financieringstekort die is ontstaan tijdens de bouw van het ziekenhuis op Sint Maarten.

COHO

Vanuit Subsidies wordt er € 1 mln. gerealloceerd naar Opdrachten zodat de Tijdelijke Werkorganisatie deze gelden via het juiste instrument kan verstrekken.

Bijdrage aan medeoverheden

Bijdrage landen

Vanuit Bijdrage landen wordt er € 1,5 mln. gerealloceerd naar Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) om de middelen op het juiste instrument te verstrekken. Daarnaast wordt vanuit instrument Opdrachten landen € 0,4 mln. gerealloceerd naar Bijdrage landen om de bijdrage voor vreemdelingenbewaring Curacao op het juiste instrument te verstrekken.

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

Vanuit Bijdrage landen wordt er € 1,5 mln. gerealloceerd naar Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) om de middelen op het juiste instrument te verstrekken.

Licence