Base description which applies to whole site

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Art.nr.

Verplichtingen

446.713

0

446.713

41.854

488.567

16.751

17.237

13.351

13.388

           
 

Apparaatsuitgaven

448.044

0

448.044

41.854

489.898

16.751

17.237

13.351

13.388

91.1

Apparaatsuitgaven kerndepartement

         
 

Personele uitgaven

303.175

0

303.175

33.693

336.868

13.704

13.969

9.977

10.076

 

waarvan eigen personeel

267.905

0

267.905

31.807

299.712

14.007

14.486

10.944

11.043

 

waarvan externe inhuur

33.442

0

33.442

1.835

35.277

‒ 347

‒ 561

‒ 1.012

‒ 1.012

 

waarvan overig personeel

1.828

0

1.828

51

1.879

44

44

45

45

 

Materiele uitgaven

144.869

0

144.869

8.161

153.030

3.047

3.268

3.374

3.312

 

waarvan ict

21.650

0

21.650

5.071

26.721

‒ 47

‒ 47

‒ 35

‒ 35

 

waarvan sso's

88.097

0

88.097

2.463

90.560

1.013

1.445

1.533

1.533

 

waarvan overig materieel

35.122

0

35.122

627

35.749

2.081

1.870

1.876

1.814

           

91.1

Apparaatsuitgaven kerndepartement

         
 

Ontvangsten

20.125

0

20.125

350

20.475

0

0

0

0

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven 91.1 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 41,9 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • toekenning van loonbijstelling 2020 van 11,4 mln.;

  • 10,9 mln. voor het invoeren van een individueel keuzebudget (IKB) ter compensatie van de eenmalige hoge kosten;

  • 11,6 mln. aan interne problematiek die JenV oplost door toepassing van diverse specifieke verdeelsleutels;

  • het restant bevat vele mutaties kleiner dan 5 mln.

Licence