Base description which applies to whole site

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Tabel 12 Artikel 91 Apparaat Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

446.713

488.567

16.557

17.904

523.028

      

Apparaatsuitgaven

448.044

489.898

16.557

17.904

524.359

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

     

Personele uitgaven

303.175

336.868

10.839

23.584

371.291

waarvan eigen personeel

267.905

299.712

8.711

14.782

323.205

waarvan externe inhuur

33.442

35.277

2.128

8.877

46.282

waarvan overig personeel

1.828

1.879

0

‒ 75

1.804

Materiele uitgaven

144.869

153.030

5.718

‒ 5.680

153.068

waarvan ict

21.650

26.721

‒ 146

‒ 23

26.552

waarvan sso's

88.097

90.560

‒ 1.880

‒ 3.327

85.353

waarvan overig materieel

35.122

35.749

7.744

‒ 2.330

41.163

      

Ontvangsten

20.125

20.475

0

275

20.750

Toelichting

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met 34,5 mln.

Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • In verband met extra uitgaven en gederfde ontvangsten door COVID-19 is in 2020 € 60 mln. beschikbaar gesteld. Als gevolg van de genomen corona maatregelen maakt JenV kosten voor personele bescherming, om primaire processen corona-proof te maken en om achterstanden binnen de strafrechtketen weg te werken. Deze middelen zijn bij Najaarsnota verdeeld onder de desbetreffende artikelen. Op apparaatsuitgaven betreft het 10,3 mln. Zie ook de tabel belangrijkste mutaties.

  • Digitalisering strafrechtketen 7,9 mln. Zie ook toelichting artikel 31.

  • Incidentele middelen vanuit BOTOC 5,4 mln. ten behoeve van het apparaatsbudget. Zie ook toelichting bij artikel 31.

  • Het restant betreft vele mutaties kleiner dan 5 mln.

Licence