Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 5: Subsidieoverzicht

Tabel 173 Subsidies (bedragen x 1.000 euro)

Art.

 

Naam Subsidie (regeling)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Laatste evaluatie (1)

Volgende evaluatie (jaartal) (1)

Einddatum Subsidie (regeling) (2)

Ad

Artikel 11 Integraal Waterbeleid

             
 

Regeling

            
  

Subsidieregeling waterveiligheid en waterzekerheid stedelijke delta's: Partners voor Water 4 (HGIS)

832

4.556

0

0

0

0

0

2020

nvt

2021

 
  

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Uitvoeringskosten subsidieregeling stedelijke delta's

2.415

0

0

0

0

0

0

    
  

Tijdelijke subsidieregeling innovaties voor waterveiligheid en waterzekerheid buitenlandse delta’s, deltasteden en stroomgebieden

0

3.500

4.500

4.500

2.500

0

0

nvt

2027

2025

 
  

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Uitvoeringskosten Tijdelijke subsidieregeling innovaties voor waterveiligheid en waterzekerheid buitenlandse delta’s, deltasteden en stroomgebieden

0

0

0

0

0

0

    
  

Tijdelijke subsidieregeling IGRAC 2016-2021

400

2021

nvt

2021

 
  

Tijdelijke subsidieregeling Delta Alliance 2016–2020

0

nvt

2020

2020

 
  

Subsidieregeling Blue Deal

1.090

2.230

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

    
 

Overig

            
  

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Programma Partners voor Water 4 (HGIS)

6.966

 
  

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Programma Partners voor Water 5 (HGIS)

      

 
 

Begroting

            
  

Provincie Friesland - Omgevingsberaad Waddengebied

66

79

96

96

96

100

100

2014

**

1

  

Vereniging Nederlandse Gemeenten - Aanjaagprogramma klimaatadaptatie

**

**

1

 

Incidenteel

            
  

Incidentele subsidies 11.01 Algemeen Waterbeleid

76

1.200

1.200

1.000

1.000

0

0

*

*

1

  

Incidentele subsidies 11.04 Waterkwaliteit

0

30

30

0

0

0

0

*

*

1

  

Totaal artikel

11.845

11.595

7.826

7.596

5.596

2.100

2.100

   

11

              

Artikel 13 Water en bodem

             
 

Regeling

            
  

Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2018 tot en met 2024

10.144

10.380

9.902

8.135

7.785

7.792

7.992

nvt

2022

2025

 
 

Besluit

            
  

Besluit financiële bepalingen bodemsanering - Bedrijvenregeling

3.113

7.115

8.115

15.115

17.266

16.266

17.265

2015

2022

2024

 
  

Besluit financiële bepalingen bodemsanering - Collectieve saneringen

830

885

885

885

885

885

885

2015

2022

2024

 
  

Totaal artikel

14.087

18.380

18.902

24.135

25.936

24.943

26.142

    
              

Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

             
 

Regeling

            
  

Subsidieregeling Fietsersbond 2017

582

0

0

0

0

0

0

2021

nvt

2021

 
  

Subsidieregeling Dutch Cycling Embassy 2019

125

0

0

0

0

0

0

2022

nvt

2021

 
  

Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019 - VVN

3.844

3.982

3.944

3.944

3.944

4.029

4.029

2017

2023

2023

 
  

Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019 - SWOV

4.121

4.278

4.131

4.131

4.132

4.365

4.365

2017

2023

2023

 
  

Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019 - Team Alert

1.029

1.045

807

807

807

834

834

2017

2023

2023

 
  

Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en –innovaties in transport

19.673

20.062

13.640

6.498

1.250

0

0

nvt

2022

2021

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport

1.095

1.184

0

0

0

0

0

   

10

  

Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024

735

740

756

756

756

0

0

nvt

2024

2024

 
  

Subsidieregeling LNG

3.820

1.840

0

0

0

0

0

nvt

2022

2021

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Subsidieregeling LNG

67

21

        

10

  

Subsidieregeling Elektrische personenauto's particulieren

21.676

59.391

15.300

9.000

500

30.000

17.000

nvt

2025

2025

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Subsidieregeling Elektrische personenauto's particulieren

1.654

2.119

0

0

0

0

0

   

10

  

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto's

4.944

8.100

4.000

9.000

500

nvt

2026

2026

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto's

1.006

1.029

0

0

0

0

0

   

10

  

Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel

16.159

36.500

39.500

34.500

34.500

24.500

nvt

2026

2026

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel

 

1.241

0

0

0

0

0

   

10

  

Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks AanZET

 

5.187

4.500

4.500

nvt

2027

2027

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks AanZET

 

430

0

0

0

0

0

   

10

  

Tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek 2022–2026

 

3.000

2.500

nvt

2026

2026

8

  

Uitvoeringskosten St. Connekt inzake Subsidieregeling Topsector Logistiek

30

190

0

0

0

0

0

   

10

 

Begroting

            
  

St. Wandelnet - Landelijk wandelroutenetwerk

250

312

262

276

250

250

250

**

**

1

  

St. Landelijk Fietsplatform - Landelijke recreatieve fietsroutes

239

312

261

275

250

250

250

**

**

1

  

St. Coalitie Anders Reizen - Verduurzaming zakelijke mobiliteit werkgevers

200

200

200

200

200

200

**

**

1

  

Subsidieregeling Dutch Cycling Embassy 2019

125

125

125

125

125

125

2022

**

 
  

Vereniging Fietsersbond - Belangenbehartiging fietsen

612

612

612

612

612

612

**

**

1

  

TU Delft - Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

8

18

18

0

0

0

0

**

**

1

  

Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. - Financiële administratie en beheer DOVA

 

100

100

100

100

  

**

**

1

 

Incidenteel

            
  

Stichting VeiligheidNL - Spoedzorgdata voor verkeersveiligheid fase 1 2021-2023

400

0

0

0

0

0

0

*

*

1

  

Incidentele subsidies 14.01 Netwerk

0

17

0

0

0

0

0

*

*

1

  

Incidentele subsidies 14.02 Veiligheid

275

892

97

0

0

0

0

*

*

1

  

Incidentele subsidies 14.03 Mobiliteit en Gebieden

205

0

0

0

0

0

0

*

*

1

  

Totaal artikel

62.126

126.372

87.753

79.724

47.926

75.165

51.965

    
              

Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

             
 

Wet

            
  

NS - Intercityverbinding Dordrecht-Eindhoven

1.460

1.490

0

0

0

0

0

   

3

  

NS - Nachttrein

2.175

1.654

1.464

1.406

0

0

0

   

3

  

NS - Sociale Veiligheid

 

6.000

2.000

2.000

0

0

0

   

3

  

NS - Uitbreiding dienstregeling Zeeland

 

3.797

0

0

0

0

0

   

3

 

Regeling

            
  

Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten

0

0

0

0

0

0

0

2020

nvt

2020

 
  

Prorail - Uitvoeringskosten subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten

7

0

0

0

0

0

0

    
  

Tijdelijke subsidieregeling consumenteninspraak Friese Waddenveren 2022–2026

12

12

12

12

12

12

12

2021

2026

2026

 
  

Tijdelijke subsidieregeling Stichting CROW inzake OV-Klantenbarometer 2018–2022

240

240

0

0

0

0

0

nvt

2022

2022

 
  

Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor

18.348

17.800

12.000

0

0

0

0

2021

nvt

2023

 
  

Prorail - Uitvoeringskosten subsidieregeling stimulering spoorgoederenvervoer

121

121

121

0

0

0

0

    
  

Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar binnenvaart of van weg naar spoor 2021

228

0

0

0

0

0

0

nvt

 

2021

 
  

Uitvoeringskosten Stichting Connekt inzake Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar binnenvaart of van weg naar spoor 2021

99

0

0

0

0

0

0

    
  

Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2020

29.216

60.000

0

0

0

0

0

nvt

2022

2020

 
  

Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021

445.817

33.000

78.000

0

0

0

0

nvt

2023

2021

 
  

Uitvoeringskosten Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021

131

200

0

0

0

0

0

   

10

  

Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2022

 

213.600

40.050

13.350

0

0

0

nvt

2024

2022

 
  

Uitvoeringskosten Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2022

 

219

300

0

0

0

0

   

10

 

Begroting

            
  

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) - OV-loket 2019-2021

345

282

0

0

0

0

0

**

**

1

  

Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) - Beleidsondersteuning 2016-2018; 2019-2021

258

350

356

363

0

0

0

**

**

1

  

Verkeersverbund Rhein-Ruhr - exploitatie Regional Expres 13

250

250

250

250

250

0

0

**

**

1

  

St. Toeristische Ontsluiting Erfgoed Nederland - Reizende tentoonstelling Reuzenarbeid

49

0

0

0

0

0

0

**

**

1

  

St. Geschillencommissies voor Consumentenzaken - OV-loket 2023-2024

257

264

0

0

0

**

**

1

  

St. CROW - OV-Klantenbarometer

240

250

250

250

250

*

*

1

 

Incidenteel

           

1

  

NS Reizigers BV - Sociale Veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

*

*

1

  

NS- Samenloop Twente

0

0

0

0

0

0

0

*

*

1

  

NS - Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer (BVOV)

643.676

714.400

60.600

0

0

0

0

*

*

1

  

Havenbedrijf Rotterdam NV - Digitale basis op orde

 

1.000

0

0

0

0

0

*

*

1

  

Incidentele subsidies 16.01 Spoor

288

921

105

0

598

598

598

*

*

1

  

Totaal artikel

1.142.489

1.054.917

195.455

17.895

1.110

860

860

    
              

Artikel 17 Luchtvaart

             
 

Regeling

            
  

Tijdelijke subsidieregeling KDC 2018–2022

38

40

40

40

40

40

40

2017

2022

2022

 
  

Tijdelijke subsidieregeling onderwerken graanresten 2018–2022

1.445

1.663

0

0

0

0

0

2016

2022

2022

 
 

Begroting

            
  

Omgevingsraad Schiphol - Bijdrage activiteiten

264

264

264

264

264

264

264

**

**

1

  

Commissies Regionaal Overleg Regionale Luchthavens van nationale betekenis - Bijdrage Activiteiten

280

282

280

280

280

280

280

**

**

1

  

St. Bevordering Kwaliteit Leefomgeving Schipholregio - Leefomgeving Schiphol

400

0

0

0

0

0

0

**

**

1

  

Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg - klachtenbehandeling AWACS-Geilenkirchen, Weeze-Niederrhein en Luik-Bierset

75

75

75

75

0

0

0

**

**

1

  

Stichting Avi-Assist - Luchtvaartveiligheid Zuidoost Afrika

50

52

0

0

0

0

0

**

**

1

  

Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider - Ondersteuning luchtverkeersdienstverlening Bonaire

425

431

0

0

0

0

0

**

**

1

  

St. Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven - Leefbaarheidsfonds Eindhoven

50

50

0

0

0

0

0

**

**

1

  

St. Advisering Bewonersvertegenwoordigers Regionale Luchthavens - Professionalisering bewonersvertegenwoordigers

50

50

50

50

0

0

0

**

**

1

  

St. Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven - Verbinden Luchthaven Eindhoven en omgeving

70

0

0

0

0

0

0

**

**

1

  

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Lelystad - Bijdrage activiteiten

 

71

70

70

70

70

70

**

**

 
  

SkyNRG B.V. - Duurzame kerosine fabriek

 

0

2.850

0

0

0

0

**

**

 
 

Incidenteel

            
  

Incidentele subsidies 17.01 Luchtvaart

271

461

73

6

58

57

57

*

*

1

  

NGF Luchtvaart in transitie

 

3.000

25.000

35.000

40.000

45.000

35.000

*

*

8

  

Totaal artikel

3.418

6.439

28.702

35.785

40.712

45.711

35.711

    
              

Artikel 18 Scheepvaart en havens

             
 

Regeling

            
  

Subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart

0

0

0

0

0

0

0

2018

nvt

2017

 
  

Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018-2019

0

0

0

0

0

0

0

2020

nvt

2019

 
  

Tijdelijke subsidieregeling NWO onderzoek Topsector Logistiek 2017-2021

0

0

0

0

0

0

0

nvt

2023

2021

 
  

Tijdelijke subsidieregeling duurzame binnenvaartmotoren 2020–2021

996

0

0

0

0

0

0

nvt

2022

2021

 
  

Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025

9.448

20.900

12.930

12.930

12.930

12.930

12.932

nvt

2026

2025

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021–2025

 

0

400

400

400

400

400

    
  

Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar binnenvaart of van weg naar spoor 2021

509

0

0

0

0

0

0

nvt

2027

2021

 
  

Uitvoeringskosten Stichting Connekt inzake Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar binnenvaart of van weg naar spoor 2021

 

0

0

0

0

0

0

    
  

Tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek 2022–2026

4.000

3.000

0

0

0

0

nvt

2027

2026

 
  

Uitvoeringskosten Stichting TKI Logistiek inzake Tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek 2022-2026

0

0

0

0

0

0

    
  

Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen 2022–2023

5.882

62.721

33.500

36.500

28.500

38.500

nvt

2031

2030

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen 2022-2023

 

0

179

200

200

0

0

    
 

Begroting

            
  

St. Waterrecreatie Nederland - Voortzetting Basisvisie Recreatietoervaart Netwerk (BRTN)

79

0

0

0

0

0

0

**

**

1

 

Incidenteel

            
  

NWO - Subsidie Topsector Logistiek

0

0

0

0

0

0

0

*

*

1

  

Zero Emission Services BV - Modular Energy Concept

0

0

0

0

0

0

0

*

*

1

  

Lenten Scheepvaart B.V - bouwen van een waterstof-elektrisch binnenvaartschip

4.000

0

0

0

0

0

0

*

*

1

  

NGF: Zero Emissie Binnenvaart

 

9.500

15.600

25.100

0

0

0

   

7

  

Incidentele subsidies 18.01 Scheepvaart en Havens

730

140

80

80

80

0

0

*

*

1

  

Totaal artikel

15.762

40.422

94.910

72.210

50.110

41.830

51.832

    
              

Artikel 19 Internationaal beleid

             
 

Regeling

            
  

Rijkscofinancieringsregeling Interreg V

35

0

0

0

0

0

0

2021

 

2020

 
  

Projectstimuleringsregeling Interreg V

0

0

0

0

0

0

0

2021

 

2020

 
  

Projectstimuleringsregeling Interreg VI

0

1.819

1.622

1.622

247

248

248

nvt

2025

2024

 
 

Begroting

            
  

St. Circle Economy - Opstellen indicatoren circulaire economie

200

0

0

0

0

0

0

**

**

1

 

Incidenteel

            
  

Incidentele subsidies 19.02 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

66

90

70

70

0

0

0

*

*

1

  

Totaal artikel

302

1.909

1.692

1.692

247

248

248

    
              

Artikel 21 Duurzaamheid

             
 

Regeling

            
  

Tijdelijke subsidieregeling Milieu Centraal 2018–2021

1.987

405

0

0

0

0

0

2015

2020

2021

 
  

Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en – innovaties in transport

5.067

8.051

4.700

1.800

0

0

0

nvt

2022

2021

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en –innovaties in transport

 

275

275

275

0

0

0

    
  

Regeling nationale EZ-subsidies -Bijlage 4.2.1 (Chemische recycling kunststoffen)

12

0

0

0

0

0

0

   

5

  

Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI)

201

201

0

0

0

0

0

nvt

2024

2024

 
  

Subsidieregeling Circulaire Economie

4.526

6.400

12.500

6.500

6.500

3.500

5.000

nvt

2025

2025

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Subsidieregeling Circulaire Economie

 

600

350

350

350

350

350

    
  

Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies - Kennis en Innovatie Agenda - Circulaire Economie

 

737

0

0

0

0

0

   

9

  

Uitvoeringskosten RVO inzake subsidiregeling Kennis en Innovatie Agenda - Circulaire Economie

 

166

0

0

0

0

0

    
 

Europees

           
  

Europese Commissie /EASME - Grant Agreement number 881613 - NL-Circulerate

42

0

0

0

0

0

0

    
 

Begroting

            
  

St. TKI CICKNL - Programma CIRCO

1.000

1.000

1.000

0

0

0

0

**

**

1

  

St. Repair Café - Ondersteuning betere infrastructuur voor repair

100

0

0

0

0

0

0

**

**

1

  

St. Het Groene Brein - Versnellingshuis Nederland Circulair!

540

600

400

400

0

0

0

**

**

1

  

Stichting DSFW Foundation - Consumenteninformatie Duurzame Mode

30

30

30

0

0

0

0

**

**

1

  

St. Milieu Centraal - Basisactiviteiten consumentenvoorlichting

1.500

1.000

1.000

1.000

0

0

**

**

1

  

St. Milieu Centraal - Focusactiviteiten consumentenvoorlichting

800

700

0

0

0

0

**

**

1

  

St. Springtij - Organisatie Springtij Forum

70

30

30

0

0

0

**

**

1

 

Incidenteel

           

1

  

Programma CIRCO en Nederland Circulair

0

0

0

0

0

0

0

*

*

1

  

IPO, VNG, UvW en Klimaatverbond - CO2-schaduwbeprijzing

0

0

0

0

0

0

0

*

*

1

  

Nederland Circulair - Versnellingshuis

390

0

0

0

0

0

0

*

*

1

  

Frankenhuis BV - Mechanische textielrecycling 2.0

1.272

0

0

0

318

0

0

*

*

1

  

Ioniqa Technologies B.V. - Capaciteitsverhoging fabriek PET-plastic

2.700

0

0

0

0

0

0

*

*

1

  

Stichting Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics - Realisatie industriële waslijn

1.498

374

0

0

0

0

0

*

*

1

  

Brightfiber Textiles BV - Circulair Textiel

857

0

0

0

214

0

0

*

*

1

  

Incidentele subsidies 21.05 Duurzame Productketens

1.103

3.105

1.177

7.606

9.690

10.926

9.403

*

*

1

  

Incidentele subsidies 21.06 Natuurlijk Kapitaal

0

0

0

0

0

0

0

*

*

1

  

Incidentele subsidies 21.07 Duurzame mobiliteit

0

0

0

0

0

0

0

*

*

1

  

Totaal artikel

21.323

24.314

22.162

17.961

18.072

14.776

14.753

    
              

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's

             
 

Regeling

            
  

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

0

0

0

0

0

0

0

2020

nvt

2019

 
  

Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector

2.356

4.296

3.638

3.638

3.408

0

0

2021

nvt

2021

 
  

Subsidieregeling VeiligheidNL

197

40

0

0

0

0

0

nvt

2022

2022

 
  

Tijdelijke subsidieregeling restantvoorraden vuurwerk

0

90

0

0

0

0

0

nvt

2022

2020

 
  

Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 detailhandel

7.929

1.471

0

0

0

0

0

nvt

2025

2021

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 detailhandel

0

70

0

0

0

0

0

    
  

Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 opslag en vervoer

11.199

4.801

0

0

0

0

0

nvt

2025

2021

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 opslag en vervoer

0

125

0

0

0

0

0

    
  

Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten 2022–2027

 

2.300

2.400

2.000

2.000

2.000

2.000

nvt

2026

2026

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten 2022–2027

 

359

0

0

0

0

0

    
  

Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 detailhandel 2

 

9.800

0

0

0

0

0

nvt

2025

2022

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 detailhandel 2

 

125

0

0

0

0

0

    
 

Begroting

           

1

  

St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting - Fonds Asbestdaken

0

6.000

2.500

0

0

0

0

**

**

1

 

Incidenteel

           

1

  

Vereniging Omgevingsdienst NL - Uitvoering versterking omgevingsveiligheid

912

1.356

150

0

0

0

0

*

*

1

  

Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! - Safety Delta Nederland

448

424

394

370

430

0

0

*

*

1

  

Incidentele subsidies 22.01 Veiligheid Chemische Stoffen

39

117

0

0

0

0

0

*

*

1

  

Incidentele subsidies 22.03 Veiligheid bedrijven en transport

705

11.921

1.169

1.744

1.714

1.084

1.084

*

*

1

  

Totaal artikel

23.785

42.616

10.251

7.752

7.552

3.084

3.084

    
              

Artikel 97 Algemeen Departement

             
 

Regeling

           
  

Subsidieregeling Urban Futures Studio

250

0

0

0

0

0

0

nvt

2023

2021

 
 

Begroting

            
 

Incidenteel

            
  

Incidentele subsidies 97.01 Algemeen Departement

0

0

377

377

377

377

502

*

*

1

  

Incidentele subsidies 97.03 COVID-19 Testen

91

0

0

0

0

0

0

*

*

1

  

Totaal artikel

341

0

377

377

377

377

502

    
              
  

Totaal Subsidies Hoofdstuk 12

1.295.479

1.326.964

468.030

265.127

197.638

209.094

187.197

    
              

MOBILITEITSFONDS

             
              

Artikel 12 Hoofdwegennet

             
 

Incidenteel

            
  

NGF: DITM / Brainport Eindhoven

 

30.000

0

0

0

0

0

*

*

1

  

Uitvoeringskosten RVO inzake NGF DITM/Brainport Eindhoven

 

0

0

0

0

0

0

    
  

Totaal artikel

0

30.000

0

0

0

0

0

    
              

Artikel 13 Spoorwegen

             
  

Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2022

 

2.000

2.000

2.000

1.500

0

0

nvt

   
  

Uitvoeringskosten Stichting Connekt inzake Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar binnenvaart of van weg naar spoor 2022

 

0

0

0

0

0

0

    

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

             
 

Regeling

           
  

Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2022

 

3.750

3.750

3.750

3.750

0

0

nvt

2027

 

6

  

Uitvoeringskosten Stichting Connekt inzake Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar binnenvaart of van weg naar spoor 2022

 

277

288

299

233

78

0

    
  

Totaal artikel

0

4.027

4.038

4.049

3.983

78

0

    
              

Artikel 17

             
 

Regeling

           
  

Subsidieregeling ERTMS

10.540

18.549

15.396

19.160

3.350

0

0

  

2022

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Subsidieregeling ERTMS

 

0

0

0

0

0

0

    
  

Bijdrageregeling opgeviste explosieven 1992

 

0

0

0

0

0

0

   

4

  

Premieregeling opgeviste milieugevaarlijke stoffen

 

0

0

0

0

0

0

   

4

  

Totaal artikel

10.540

18.549

15.396

19.160

3.350

0

0

    
              
  

Totaal Subsidies Mobiliteitsfonds

10.540

22.576

19.434

23.209

7.333

78

0

    
              

DELTAFONDS

             
              

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

             
 

Regeling

           
  

Tijdelijke subsidieregeling bevaarbaarheid jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied

338

0

0

0

0

0

0

nvt

2025

2025

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Tijdelijke subsidieregeling bevaarbaarheid jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied

 

0

0

0

0

0

0

    
  

Totaal artikel

338

0

0

0

0

0

0

    
              

Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

             
  

Subsidieregeling Riolering Woonboten 2018-2020

25

0

0

0

0

0

0

nvt

2023

2021

 
  

Uitvoeringskosten RVO inzake Subsidieregeling Riolering Woonboten 2018-2020

 

0

0

0

0

0

0

    
              

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

             
 

Regeling

           
  

Subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

 

3.150

8.400

8.400

1.050

0

0

   

12

 

Begroting

            
  

St. Toegepast Onderzoek Waterbeheer - Innovatieprogramma microverontreinigingen afvalwater

 

0

0

0

0

0

0

**

**

1

 

Incidenteel

            
  

St. Toegepast Onderzoek Waterbeheer - Kennisimpuls Delta-aanpak Waterkwaliteit

1.410

150

150

150

0

0

0

*

*

1

  

Vereniging Land- en Tuinbouworganisatie Nederland - Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

 

4.200

     

*

*

1

  

Totaal artikel

1.410

150

150

150

0

0

0

    
              
  

Totaal Subsidies Deltafonds

1.748

150

150

150

0

0

0

    
              
  

Totaal Subsidies IenW

1.307.767

1.349.690

487.614

288.486

204.971

209.172

187.197

    
 • Ad 1. Een * in deze kolom betreft een incidentele subsidie, een ** een begrotingssubsidie. Voor deze subsidies geldt geen periodieke evaluatieplicht.

 • Ad 2. Bij de subsidies die aangegeven zijn als Begrotingssubsidies en Incidentele Subsidies is geen einddatum aangegeven. Deze posten betreffen diverse subsidies die conform de Awb artikel 4:23 derde lid sub c en sub d worden verleend. Hieraan ligt derhalve geen subsidieregeling aan ten grondslag; een einddatum is niet aan de orde. Bij de Europese Regelingen zijn de evaluatiemomenten en einddatum niet van toepassing. Bij subsidies die rechtstreeks zijn gebaseerd op een formele wet is geen einddatum aangegeven omdat op grond van de vigerende Comptabiliteitswet 2001 geen horizonbepaling is verplicht.

 • Ad 3. Deze subsidie heeft, hoewel rechtstreeks gebaseerd op de Wet Personenvervoer 2000, een incidenteel karakter. Evaluatiemomenten zijn daarom niet opgenomen.

 • Ad 4. Deze twee regelingen hebben vanwege het karakter van de regeling geen einddatum.

 • Deze twee regelingen hebben vanwege het karakter van de regeling geen einddatum.

 • Ad 5. Deze subsidie is verstrekt op grond van de Kaderwet EZ-subsidies. Voor eventuele evaluaties wordt verwezen naar de informatie van het Ministerie van Economische Zaken.

 • Ad 6. Deze regeling zal in de loop van 2022 worden gepubliceerd.

 • Ad 7. De exacte wijze van subsidiëring bij de projecten die gefinancierd worden uit het Nationaal GroeiFonds (NGF) wordt nog nader bepaald.

 • Ad 8. In de regeling per abuis geen horizonbepaling opgenomen. Dit zal in de loop van 2022 worden hersteld.

 • Ad 9. Deze subsidie wordt verstrekt op grond van een subsidieregeling van EZ. Voor eventuele evaluaties wordt verwezen naar de informatie van het Ministerie van Economische Zaken.

 • Ad 10. Deze uitvoeringskosten worden niet op het subsidieartikel geadministreerd.

Licence