Base description which applies to whole site

Overzicht Datasets

Begrotingscijfers

Budgettaire tabellen (2015-2024)

In de officiële begrotingsstukken worden per begrotingsartikel de budgettaire gevolgen van het beleid tot detail- en regeling-niveau in beeld gebracht. Dit dataset bevat deze tabellen in machine leesbare vorm.

De begrotingscijfers voor de eerste suppletoire 2024 worden uiterlijk 26 april gepubliceerd.

2024

OWB (met premies)
OWB (zonder premies)

2023

OWB

Incl. premies

O1

Incl. premies

P SUPP

Incl. premies

Excl. premies

O2

Incl. premies

Excl. premies

Afgesloten jaren

2022-2023
2015-2021

Begrotingsstaten (2013-2024)

De begrotingsstaten zijn de overzichten van de begroting per hoofdstuk op artikelniveau, zoals deze aan het parlement worden voorgelegd in de voorstellen van wet en waarop het parlement haar budgetrecht uitvoert. Het dataset bestaat uit bedragen op artikelniveau voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor elke begrotingsfase vanaf 2013. 

Bijlagen Budgettaire nota's (2017-2024)

Historische groeiontwikkeling zorguitgaven (2017-2024)

Realisatiecijfers

Financiële instrumenten (2016-2022)

De ontvangers financiële instrumenten dataset gaat een laag dieper dan de begrotingsstaten en laat zien wie de verschillende ontvangers waren van de financiële instrumenten en met welke bedragen. Onder financiële instrumenten vallen bijvoorbeeld subsidies, leningen, en bijdragen aan overheidsinstanties.

Uitsplitsing Apparaat in Kostensoorten (2014-2022)

Onder apparaatsuitgaven worden verstaan: uitgaven voor personeel en materieel die nodig zijn om de organisatie te doen functioneren. Dit zijn uitgaven voor personeel en materieel voor het primaire proces (beleidsproces) en voor de ondersteuning van het primaire proces (de bedrijfsvoering).

ICT-uitgaven (2015-2022)

ICT kosten overal binnen het Rijk gemaakt, soms ten behoeve van het primair proces, dan weer als ondersteuning, binnen het kerndepartement, de agentschappen en de dienstonderdelen.

Agentschappen in Beeld (2009-2022)

ZBO's in Beeld (2014-2022)

Verouderde datasets - worden niet meer bijgewerkt

Coronamonitor (2020-2021)

ESR2010 Uitgaven en Ontvangsten (2017-2020)

Belasting en premie ontvangsten (2014-2016)

Budgettaire tabel SZA (2015-2018)

Rijkssubsidies (2013-2018)

Licence